قطعا انتخاب ژورنال مناسب برای انتشار مقاله، مهم ترین مسئله یا چالش پیش روی یک محقق است. صحبتم صرفا مسئله ISI بودن یا ضریب تاثیر ژورنال نیست ، چون گاها پیش می آید که مشخصا ژورنالی را برای انتشار مقاله خود سراغ نداریم و شاید به تعبیر بهتر بدنبال یک مشاور هستیم تا بر مبنای موضوع کاری ما و مقاله تهیه شده ، ژورنالی را پیشنهاد کند. و یا مثلا مدت زمان داوری ژورنال برای ما هم مهم است.
در این پست فقط قصدم معرفی یکی از امکانات تاحدودی مغفول مانده Elsevier و یا Springer و چند سایت دیگر است که دقیقا راهکار حل مشکل فوق را ارائه داده اند.

ابزار  Springer:
با در اختیار قرار دادن abstract مقاله خود و نوع ژورنال مدنظر نظرتان (مثلا حتما IF داشته باشد)

001002

و یا حتی محدوده IF مدنظر و زمان دوره ای انتشار ژورنال ، فهرست پیشنهادی ارائه میشود.

003

 

ابزار  Elsevier: 
در این بخش نیز بطور مشابه با در اختیار دادن عنوان و خلاصه مقاله خود و یا زمینه پژوهشی، ژورنال های پیشنهادی لیست میشوند. ویژگی دیگر این بخش نمایش میزان موفقیت آمیز بودن و یا درصد پذیرش مقاله شما در ژورنال به علاوه مدت زمان داوری و همچنین مدت زمان انتشار است:

004005

از سایر ابزارهای دیگر زیر نیز میتوان در معرفی و انتخاب مناسب بهره برد:

Edanz Journal Selector

edanzJane

jane

 

با آرزوی موفقیت روز افزون…