#1001 پاسخ
avatar
محبوب

باسلام
لطفا ااعتبارسنجی فرماببد

Modern Applied Science
وضعیت اعتباري :
Scopus
کشور صاحب امتیاز: کانادا / دارای رتیه Q1
کد شناسایی بین المللی ISSN 19131844
مصوب وزارت علوم و شورای راهبردی مورد تایید وزارت علوم از ردیف 14243 موجود در لینک زیرفهرست نشریات اسکوپوس 2012
http://www.scimagojr[dot]com/journalsearch.php?q=19900191611&tip=sid&clean=0