#10050 پاسخ
avatar
محمد میرزایی

سلام
به هیچ عنوان به این ژورنال ارسال نکنید. اکثر دانشگاه این ژورنال رو قبول ندارند. این ژورنال و ژورنال های مشابه گزینه مناسبی برای چاپ مقاله نیستند‌.