#1049 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
فاقد ضریب تاثیر ، open-access و تا این لحظه در لیست سیاه گزارش نشده است. در نمایه تراز اولی قرار ندارد و تقریبا تمام نویسندگان مقالات این مجله ایرانی اند