#10491 پاسخ
avatar
زهرا

باسلام.من یه مقاله علمی تخصصی دادم توی یهفصلنامه چاپ شده.خودمدیرش گفت انتیازش توی مصاحبه دکتری ۴ هست.ایا واقعیت داره یانه؟