#1051 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام

بله ، در لیست سیاه نیست و قطعا بواسطه دارا بودن ضریب تاثیر (نمایه JCR) و همچنین حضور در Scopus نمیتواند کم اعتبار تلقی شود. اما بنظر میرسد بعلت هایجک شدن سایت این ژورنال ، موجب اشتباه در قرارگیری در لیست مجلات با اعتبار پایین در برخی دانشگاه ها شده است.

نتایج وبسایت ضریب تاثیر صرفا منعکس کننده لیست مجلات کم اعتبار معرفی شده توسط معاونت پژوهشی برخی دانشگاه های تراز اول داخلی است. و در تدوین و تالیف آن نقشی ندارد.