#10571 پاسخ
avatar
پژوهشگر

اتفاقا امسال در لیست مجلات اسکوپوس که جهانی هست هم نمایه شد و به طور همزمان در فهرست سیاه ISC که اختراع ایران هست قرار گرفت. پرسش اصلی اینه که اصلا این مجله افتخار میده در لیست ISC باشه که حالا در فهرست سیاه هم قرارش میدن؟