#10590 پاسخ
avatar
عماد

با سلام عنایت بفرمایید که این مجله در سال 2019 و2020 در مرتبه کیو2 قرار گرفت و هنوز در ایمپکت فکتور با کیو3 و نامعتبر نشان داده میشود. در حالی که کیفیت مقالات این مجله از خیلی مجلات داخلی که زیر میزی شدن بهتر و عالی ترع.ضمنا ارزیابی اسکوپوس قوی تر هست یا دانشگاه ازاد. لطفا بررسی کنید