#10596 پاسخ
avatar
علی

فاتحه اون دانشگاهی که امثال افراد تباهی مث جنابتان در آن حضور دارند رو باید خوند. همین شماها دانشگاه را با دکان مشت باقر اشتباه گرفتید و تمام اعتبار مثلا علمی تان را از همین مقاله های دوهزاری مجلات پولی کسب کرده اید. واقعا تاسف داره که شما در بدنه دانشگاه امثال شماها وجود دارند…