ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر ارسال همزمان مقاله به چند ژورنال پاسخ به : ارسال همزمان مقاله به چند ژورنال

#10618 پاسخ
avatar
شفیعی

سلام. اگر مقاله ای به زبان فارسی و در یک مجله فارسی چاپ شده باشد. آیا می توان با تغییر محتوی، آنرا به انگلیسی ترجمه و به یک ژورنال دیگر فرستاد؟