ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر گواهی اکسپت مقاله ؟! پاسخ به : گواهی اکسپت مقاله ؟!

#10623 پاسخ
avatar
شیما

سلام. متاسفانه بعضی از افراد مانند شما نیستند که حق الناس را رعایت کنند با داده سازی و نتایج دروغین با بهترین روش بهترین مقاله را مینویسند و چاپ میکنند فقط بخاطر اینکه تکنیک را میدانند پژوهشگر برتر می شوند. موفق باشید و حلال