ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر بررسی اعتبار یک کنفرانس خارجی پاسخ به : بررسی اعتبار یک کنفرانس خارجی

#1063 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
به جهت سیاست وبسایت ضریب تاثیر ، ارزیابی مستقیم کنفرانس ها انجام نمیشود.
اما شاخص های ذیل را در انتخاب خود لحاظ بفرمایید (هرچند که هریک تفصیل لازم دارد)
1) موسسه و نهاد برگزارکننده (بسیار مهم تر از محل برگزاری)
2) کمیته علمی
3) چندمین دوره برگزاری (سابقه)
4) شیوه و مدت زمان داوری
5) وجود تبلیغات و اعتبارهای ساختگی (نظیر تضمین ها و گواهی ها)
6) بررسی ژورنال های تحت پوشش (درصورت وجود)
7) Scope گستره موضوعی


* تذکر: صرف برگزار شدن یک کنفرانس در خارج کشور آن هم توسط یک موسسه داخلی و کثرت شرکت کنندگان ایرانی موجب معتبر بودن آن نخواهد شد، بلکه عکس آن را نتیجه خواهد داد.