ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر علمی پژوهشی خارجی پاسخ به : علمی پژوهشی خارجی

#1064 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
مطابق دستورالعمل وزارت علوم، ارزیابی چنین ژورنال هایی بستگی به سطح نمایه های پوشش دهنده آن دارد.
ولذا باتوجه به تاکید و صراحت تدوین فهرست مجلات "علمی-پژوهشی" و یا "علمی-ترویجی" داخلی توسط وزارت علوم ، بدیهی است که انتساب این عناوین برای کلیه ژورنال های خارجی نادرست و غیردقیق است.