#10722 پاسخ
avatar
محمود

مقالات IEEE Access هر ماه در صدر لیست ۱۰ دانلود محبوب قرار دارد با توجه به این محبوبیت و تعهد به حفظ استانداردهای بالای کیفیت بررسی IEEE، به یکی از مقاله‌های آن جایزه‌ی مقاله IEEE Donald G. Fink ۲۰۱۵ تعلق گرفته‌است.