ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر بررسی اعتبار یک کنفرانس خارجی پاسخ به : بررسی اعتبار یک کنفرانس خارجی

#1073 پاسخ
avatar
محمد

راستش در حال حاضر تنها هدف من دریافت نمره پایان نامه هست و تنها نگرانی من این هست که نکنه این کنفرانس کلاه برداری باشه.
آیا حمایت سیویلیکا از یک کنفرانس به معنی قابل اعتماد بودن اون کنفرانس هست؟