#10811 پاسخ
avatar
محمد

درود
، در حال حاضر برای دفاع مناسب نیست و دانشگاه آزاد نمی پذیره. برای مقاله دوم هم اگر موضوع مقاله با موضوع مجله همخوانی داشته باشه شاید بپذیرند