#10814 پاسخ
avatar
علی نژاد

دوستان بزرگوار
ژورنال Expert Systems with Applications زمان پاسخگوییش 5 هفته است!!!!
مبلغ APC دریافتیش هم 2640 دلار هست!!!!
آیا کسی میتونه ادعا کنه که این ژورنال، یک ژورنال ضعیف هست!!!!!
لطفا با مطالعه در مورد مسائل مختلف صحبت کنید که ذهن دیگران درگیر نشه…
صرف اینکه دانشگاهی مقاله ژورنالی را پذیرش نکنه دلیل خوب یا بد بودن ژورنال و برتری اون دانشگاه نیست!!!
قرار نیست که دانشگاهها کاسه داغ تر از آش باشند نسبت به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد