ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر بررسی اعتبار یک کنفرانس خارجی پاسخ به : بررسی اعتبار یک کنفرانس خارجی

#1082 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

نمیتوان درمورد مقالات ایندکس شده در سیویلیکا بطور عموم قضاوت کرد ، ضمن آنکه در حدود مسئولیت سیویلیکا به صراحت آمده است که : "نهایت تلاش ما برای حمایت کنفرانسهای معتبر می باشد و سیویلیکا به هیچ عنوان در روند برگزاری، اجرایی و مالی هیچ یک از کنفرانسهای تحت حمایت دخیل نمی باشد و نخواهد بود."
به جهت دغدغه شما برای کسب نمره پایان نامه ، توصیه میشود از معاونت پزوهشی دانشگاه خود استعلام کنید.