#10823 پاسخ
avatar
جواد

سلام بعضی از مجلات داخلی شرطی دارند که نویسنده مسئول مقاله حتما باید از اعضای هیات علمی دانشگاه های معتبر باشد؛ ببینیو مجله ی شما این شرط رو داشته یا نه
البته به طور کلی فکر میکنم بقیه مجلات هم این موضوع رو به عنوان یک نکته مثبت در پذیرش در نظر میگیرند