#10841 پاسخ
avatar
مونا اکبری

هدف این ژورنال فقط کسب درآمد هست
، بعضی ها هم که از این ژورنال دفاع میکنن احتمالا همون دانشجوهای دکتری هستن که نمیتونن مقاله چاپ کنن و با این ژورنال یک راه فرار پیدا کردن.