ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر انصراف از چاپ مقاله در ژورنال پاسخ به : انصراف از چاپ مقاله در ژورنال

#10846 پاسخ
avatar
محمد

سلام و احترام
یکی از دوستانم پایان نامه من و در اختیار داره، یه سال و نیم پیش با تغییرات جزیی فرستاده برای مجله ای. اون موقع کنسل شد. اما اخیرا دیدم که در یه مجله انتشار یافته. ادله کافی در اختیار دارم و انم خود پایان نامه ی من است. من چطور پیگیری کنم، با شکایت این مقاله قابل حذف است؟