ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی پاسخ به : لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی

#10856 پاسخ
avatar
ماندانا طهمورثی

باسلام، برخی مقالات E_ISSN را مقالاتی نشان مس دهد که ISI نیستند ولی P_ISSN بالعکس E_ISSN ژورنال معتبر و P-ISSN ژورنال بلک لیست مگر چند ژورنال تخصصی است که اینهم مورد ایراد می باشد.