#10871 پاسخ
avatar
علی

سلام دوستان،
این مجله از سال 2017 در ISI به عنوان Emerging Sources Citation Index اندیس شده. یعنی هنوز این مجله ISI نیست و در فهرست Master List قرار ندارد ولی در مسیر ISI شدن هست.
اگر در https://mjl.clarivate.com/home?PC=MASTER&Full=*International%20Journal%20of%20Engineering
جستجو کنید، آن را پیدا می کنید.
از ویژگی های مجله این است که در حوزه های مختلف مهندسی مقاله می پذیرد و چاپ می کند.
جزو مجلات علمی پژوهشی کشور و با بالاترین (بهترین) رتبه است.
با قدمت و اعتباری که دارد امیدوارم به زودی در فهرست اصلی ISI هم قرار بگیرد.