ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#1089 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
فهرست مجلات کم اعتبار منتشر شده توسط معاونت پژوهشی چندین دانشگاه برتر داخلی نظیر دانشگاه تهران، صنعتی اصفهان، شهید بهشتی، فردوسی مشهد مرجع مورد استفاده در نتایج وبسایت ضریب تاثیر میباشد. بدیهی است که این فهرست جزو سیاست پژوهشی دانشگاه های مذکور جهت اعطای امتیاز میباشد و برای دانشجویان سایر دانشگاه میتواند تذکر و هشداری در انتخاب باشد (چراکه برای سایرین ملاک فقط میتواند لیست سیاه وزارت علوم و یا لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی باشد)