ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی پاسخ به : لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی

#10943 پاسخ
avatar
کاظم کهتری

با سلام. احتراما” آخرین فهرست مجلات بی اعتبار و جعلی دانشگاه آزاد اسلامی موجود در سایت مربوط به تاریخ 98/10/10 می باشد در حالیکه در سایت پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی فهرست به روز شده مجلات بی اعتبار و جعلی به تاریخ 1399/5/26 بارگذاری شده است.