ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر بررسی اعتبار یک کنفرانس خارجی پاسخ به : بررسی اعتبار یک کنفرانس خارجی

#1097 پاسخ
avatar
محمد

همونطور که می دونید، نمره مقاله پایان نامه برای کنفرانس های داخلی، نیم نمره و برای کنفرانس های خارجی یک نمره هست.
آیا کنفرانس های خارجی که توسط موسسات ایرانی و در خارج از کشور برگزار میشن، کنفرانس خارجی محسوب میشن و یک نمره بهشون تعلق میگیره؟
با تشکر…