#10973 پاسخ
avatar
زهرا

سلام،
این ژورنال Q1 و با IF.3.7 اعلام شده و در لیست سیاهه هم نیست، چرا نامعتبر و از طرف دانشگاه ها قابل قبول نیست؟؟
زمان پذیرش مقاله حدودا چقدر است؟ چرا هزینه دریافت می کنه و میزان هزینه چقدر است؟