#10989 پاسخ
avatar
علی اکبر

این مجله ایرانی ها با چاپ 630 مقاله در آن رکوردار هستند و دانشگاه آزاد ایران رتبه یک جهان در چاپ مقاله در این مجله داره و دانشگاه بوعلی همدان رتبه دوم جهان. این مجله خودبخود باید جز لیست سیاه وزارت علوم باشه چون مقالات آن قابل تکرار نیست و اکثرا داده سازی هست.