#11001 پاسخ
avatar
پرورش

با سلام

نشریه فوق دارای نمایه های بین المللی استاندارد و اعتبار درجه 3 را دارد که بررسی مقالات با استاندارد Peer-reviewed انجام میشود
فاقد نمایه آی ای آِی و بدون ضریب تاثیر است که مورد قبول مراکز دانشگاهی ایران نمیباشد.