#11003 پاسخ
avatar
پرورش

با سلام

هدف ما با انتشار مقاله در نشریات معتبر در اختیار گذاشتن مطالب علمی به دست آمده به تمامی کسانی هستیم که در چهارچوب تحقیق ما گام برداشتن
پس چه بسا ترجیحا مقالات خود را در نشریات بین المللی با وقت و حوصله به زبان استاندارد انگلیسی منتشر کنیم.
انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از رساله دکترا در نشریات بین المللی با ضریب تاثیر بالا روندیست که مستلزم صبر و حوصله زیادی است که معمولا در بعضی دانشگاه های به دلیل در اختیار نگذاشتن وقت کافی به محقق باعث به حدر رفتن بار علمی، و کلیه زحمات استاد و دانشجو میشود.
در نتیجه با توجه به سطحی بودن داوری در این دسته از نشریات با عناوین “علمی تخصصی – علمی – نشریه علمی پژوهش در …. که لزوما نه فقط در ایران فعالیت دارند مطمعا مقالات منتشر شده شما در این نشریات اگر هم مورد تایید مدیر آموزش هم رسید به جایی نمیرسد