#11012 پاسخ
avatar
سما

سلام

این ژورنال اونقدر هم که به نظر میرسه ساده نیست. داوری میکنه و اغلب ریجکت میکنه. در ضمن، طبق لیست بانک جهانی ایران را جز کشورهای پردرامد محسوب میکنه و قاعدتا باید هزینه شو پرداخت کرد. ولی شنیدم اگر ایمیل بزنید و درخواست تخفیف کنید تخفیف میدهند.