#11016 پاسخ
avatar
M. H. Tabatabaei

مجلاتی که در ابتدای فرآیند سابمیت مبلغی را دریافت می کنند پولی به حساب می آیند، و مجلاتی که بعد از فرآیند داوری و پذیرش مقاله مبلغی دریافت می کنند جز مجلات اپن اکسس هستند و به این صورت مقالات ما را با شانس بیشتری برای دیده شدن به صورت رایگان در اختیار عموم قرار می دهند. این آپشن در بسیاری از مجلات معتبر دنیا که توسط مشهورترین انتشارات ها نیز چاپ می شوند وجود دارد.
به این صورت، این دسته از مجلات دارای فرآیند مالی قانونی در داوری، پذیرش و چاپ مقالات هستند و از داوران می خواهند در زمان تقریبی 2 تا 3 هفته نتایج داوری خود را ارسال کنند زیرا در مقابل به آنها نیز برای هر داوری کد اعتباری تخصیص می یابد و آنها متعهد می شوند. همه میدانیم که داوری یک مقاله در بازه زمانی 2 تا 3 هفته برای یک خبره زمان مناسبی است. موفق باشید.