#11047 پاسخ
avatar
کاظمی

بسیار ؤورنال سطح پایینی هست و جز پول به هیچی فکر نمیکنه، فنکر نکنم علوم تحقیقات این ژورنال رو قبول داشته باشه، همین که باهاشون چونه بزنی تخفیف میدن نشون دهنده افتضاح بودن این ژورنال هست.