#11053 پاسخ
avatar
محمد

سلام. این دلیل که منطقی نیست, خیلی از ژورنالهای معتبر هم همیم کار را انجام می دهنی, زیرا مقالات زیادی برای چاپ در صف قرار دارند.