#11064 پاسخ
avatar
دکتر محمود صفری

با سلام
این نشریه در ارزیابی 1398 وزارت علوم رتبه «ج» کسب کرده است. لذا از اعتبار وزارت علوم برخوردار است.
1399/10/19