#11091 پاسخ
avatar
بابک

چندی پیش مقاله ای در ریاضی از این ژورنال برای داوری یرای بنده ارسال شد که خواسته بودن اون رو در یک هفته داوری کنم. البته این کار رو نکردم. بعدها برخی از همکاران گفتن که این ژورنال تاکید داره که مقالاتش باید یک هفته ای داوری بشن! ژورنالی که مقالاتش رو یک هفته ای داوری کنه دیگه معلومه چه کیفیتی داره! و البته مشخصه که بخاطر پول خیلی علاقمند هستن بیشتر مقاله چاپ کنن! وجود چنین ژورنال هایی نشون میده که خیلی نباید به معیارهای کمی مثل IF یا Q1 بودن تاکید داشت.