ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر بررسی اعتبار یک کنفرانس خارجی پاسخ به : بررسی اعتبار یک کنفرانس خارجی

#1114 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

محمد: کنفرانس های خارجی که توسط موسسات ایرانی و در خارج از کشور برگزار میشن…

همانطور که توضیح داده شد صرف برگزاری یک کنفرانس در خارج کشور نمیتواند دلالت بر اعتبار آن نماید. به نحوی که در آیین نامه برخی دانشگاه ها به صراحت آمده است که :

"کنفرانس هایی که در خارج از ایران توسط مؤسسات یا شرکت های ایرانی برگزار می شوند دارای اعتبار پائینی بوده و نمره ای به آن تعلق نمی گیرد."