#11155 پاسخ
avatar
معروفی نیا

با سلام. آدرس وب سایت مجله ترکیه ای Journal of Economics and Administrative Sciences با ISSN: 1302-2024
[omitted] است واین نشریه جزو نشریات مورد قبول برای جواز دفاع از رساله دکترا نیست و از بنده نپذیرفتند.