ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله پاسخ به : موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله

#11158 پاسخ
avatar
شکوفه

سلام دوستان
موسسه اکسپ…. از من و دوستم بیست میلیون گرفته و هیچ کاری نکرده, متاسفانه به دفاترشون هم که سر زدم آدرس الکی داده بودن, اگه از دوستان کسی دیگه هم از این موسسه شاکی هست اعلام کنه, من قصد شکایت دارم