#11173 پاسخ
avatar
علی

واقعا جای تاسف داره. ژورنالی به این معتبری که هم در jcr قرار دارد و هم در اسکاپوس نمایه شده است و 13 سال سابقه دارد در لیست سیاه دانشگاه علوم و تحقیقات قرار گرفته است؟؟!!!!! بدون هیچ دلیل منطقی ای این کار انجام شده است. چاپ مقاله در این ژورنال کاره هرکسی نیست 4 داور مقالات را ریویو میکنند و حتی اگر یک داور ریجکت کند و 3داور دیگر اکسپت بدهند با زهم ادیتور مقاله را ریجکت میکنه. اونوقت همچین ژورنالی در لیست سیاه است !!! کجای این مملکت درسته که دانشگاهش درست باشه…