#11182 پاسخ
avatar
ناشناس

این مجله در سال 2019 در لیست اسکوپوس قرار گرفته است

اما توجه داشته باشید که این مجله برای انتشار مقاله 500 تا 600 دلار امریکا هزینه می گیرد.

https://astesj.com/publication-fee/