#11258 پاسخ
avatar
محسن

سلام من فرستادم. اصلا داوری راحت ندارن.مقاله من را داوری و رد کردند. ژورنال هم معتبره. ملاک اعتبار jcr wos است که تو اونجاQ1 هم هست نه دانشگاه آزاد محترم واحد [omitted] که استادی [omitted] از روی اجتهاد شخصی فرمودند نه.
البته قوانین دانشگاه ها داوری زیر دو ماه را قبول ندارند و این فاکتور را شاخص جعلی بودن میدانند که دانشجویان محترم حتما از این مورد آزار خواهند دید. حتما از نبودن این ملاک های شخصی در دانشگاهشون مطمئن باشند بعد مقاله را سابمیت کنند.