ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی پاسخ به : داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی

#11269 پاسخ
avatar
توانا

دوستان سلام
متاسفانه سخنان همه شما مورد تایید بنده هم هست از سوی دیگر فکر می کنم یکی از دلایل سریع رد شدن مقالات نگاه اقتصادی و جنبه درامدزایی نشریه است که در حکم بنگاه چاپ مقاله عمل می کند و در قبال اخذ پول های گزاف از دانشجویان مجبور، درامدزایی می کند. البته این منطقی است ولی به شرطی که حقوق افراد علمی با بنیه اقتصادی ضعیف پایمال نشود. به نظر من باید جنبش دانشجویی عظیمی شکل دهیم و برای جمع کردن بساط چاپ پولی مقالات وزارت علوم را تحت فشار قرار دهیم و هر کس که پول پرداخته باید این نشریات را رسوا کند. همه با هم متحد شویم و رسوا کنیم حتی اگر لازم شده اسم خودتان را اعلام نکنید و تخلفات نشریه را با صدای بلند جار بزنید.
شخصا با این که 5 ترم عقب افتادم حاضر نشدم برای چاپ مقاله ام پول بپردازم. با وجودیکه استاد راهنما هم پیشنهاد داه بود …