#11282 پاسخ
avatar
بابک

ژورنالی که پولی باشه باید به اعتبارش شک کرد مخصوصا اگر مفالات ریاضی هم چاپ کنه (البته نه همه چنین ژورنال هایی) بخصوص وقتی به داور بگن یک هفته ای داوری بشه!!! ضمنا ملاک های ایمپکت فکتور و کیو1 یا کیو2 بودن شاخص های کمی هستن نه الزاما کیفی (هرچند در مجموع نشانه های مثبتی هستن). یک نمونش این ژورنال با شاخص های کمی بالا و کیفیت ارزیابی و داوری ضعیف! نظر اشخاصی که در این ژورنال مقاله دادن یا میخوان همینجوری مقاله ای درش بدن که کارشون راه بیفته (چه بعنوان عضو هیات علمی چه دانشجوی دکتری) بی اعتباری این ژورنال رو نمی پوشونه!

اگر لازمه مدارک مکتوب ادعاهای مذکور رو برای کارشناس محترم این بخش میفرستم.