#11291 پاسخ
avatar
دکتر …

سلام، برای من هم از طرف این ژورنال مقاله ای برای داوری ارسال شده و در ایمیل ارسالی درج شد که فقط سه روز مهلت برای داوری دارم و داوری هم فقط به صورت پذیرش و یا رد مقاله هست! یعنی هیچ کامنتی نباید داده بشه! رشته من کامپیوتر هست و متاسفانه این ژورنال در همه رشته ها مقاله چاپ میکنه. با توجه به این فرآیند عجیب، داوری مقاله رو قبول نکردم. پیشنهادم این هست که برای چاپ مقاله چنین ژورنال های بی اعتباری رو انتخاب نکنید.