#11296 پاسخ
avatar
مسعود سهيمي راد

با سلام.آيا جورنال با ISSN:2250-1029 در حالي كه از نمايه Master journal list نيز خارج شده است و در وزارتين بلك ليست شده استدر حالي كه چيزي راجب دانشگاه آزاد اسلامي گفته نشده.ممنون ميشوم وضعيت اين مجله را در دانشگاه آزاد مشخص كنيد.ممنون