#11297 پاسخ
avatar
مسعود سهيمي راد

سلام آيا مجله International Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological Research با ISSN:2250-1029 كه از نمايه Master Journal List خارج شده و در سايت impactfactor.ir نيز از وزارت خانه هاي ديگر بلك ليست شده است،ميخواستم بدانم آيا در دانشگاه آزاد هم بلك ليست شده است؟