ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله پاسخ به : موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله

#11301 پاسخ
avatar
Sara

من موسسه شری….. کار مقاله ام رو فرستادم. کلاه بردار هستند. آدرسشون رو می خوام ولی آدرسی داخل گوگل نیست. فقط یه شماره تماس ازشون دارم و می دونم فقط آدرسشون؛صادقیه هست.دوستان کسی آدرسش رو داره؟