#11335 پاسخ
avatar
نیلوفر

این مجله جز مجلات خوب گرایش شیمی معدنی و شیمی الی می باشد و داده های باکیفیتی را چاپ می کند. دوست عزیز در دانشگاه ازاد خیلی همکاران باسواد و پرتلاش داریم که بدلیل پرشدن جایگاه در دانشگاههای دولتی و یا لزوما برای اینکه در شهر خود هیات علمی شوند در ان دانشگاه جذب شده اند. و همچنین در چند سال اخیر چاپ مقالات برای کشور ایران بالارفته و این خود باعت خوشحالی است ودر حقیقت ایرانیان به مرحله سوم از علم که چاپ نتایج تحقیقاتشان است بخوبی دست پیدا کردند و حال بایستی سراغ مرحله چهارم علم که تبدیل آن به محصول است رفت. لذا بهتر است بجای محکوم نمودن و سنگ اندازی انهم برای چاپ مقالات همکاران در یک مجله علمی Q1 بفکر تولید علم و تبدیل آن به محصولات و صنعتی نمودن ان باشیم.