ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله پاسخ به : موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله

#11358 پاسخ
avatar
سید عبدالرحیم

با سلام تا جایی که من اطلاع دارم تقریبا تمام موسسات فریبکار و جاعل هستند. دوستان فریب نخورید. اگر به زبان تسلط دارید خودتان در دانشگاه های معتبر خارجی به دنبال نشریات شان بگردید و در معتبرترین دانشگاه های جهان می توانید با مبالغ خیلی کم تری مقاله چاپ کنید. البته بستگی به نوع و ارزش علمی مقاله شما دارد.